Hock am 27. Juni 2016 beim Strohdachhaus (Kölliker Dorfmuseum).