Bräteln am 2. Juli 2012 bei der Waldhütte Salamander Kölliken.